Obres / Works

Algunes obres (les durades són aproximades). Some works (the durations are approximate):

PIANO

. Soliloquis, 6 peces per a piano. Soliloquis, 6 pieces for piano ……………………………………….. 10′

                                    (Ed. Amalgama – Tritó)

. Sonata (1961)          (Ed. Amalgama – Tritó) ………………………………………………………………….. 14′

. Sonata Op. 60 (I·II·III)   (Ed. Amalgama – Tritó) ………………………………………………………………….. 17′

. Nocturn                   (Ed. Amalgama – Tritó) …………………………………………………………………… 7′

. Nocturn núm. 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 4’30”

. Nocturn núm. 3 …………………………………………………………………………………………………………….. 5’20”

(Piano a 4 mans) (Piano at 4 hands)

ORGUE ORGAN

. Pensar… To think… (Ed. Amalgama – Tritó) …………………………………………………………………… 5′

. Aequalis motus (fuga) (fugue) (Ed. Amalgama – Tritó) …………………………………………………. 6’20”

VEU I PIANO VOICE AND PIANO

. Cap al meu silenci Towards my silence (Ed. Amalgama Tritó) …………………………………….. 20′

         . Dintre del teu silenci  (Inside your silence)   (Josep Ma. López Picó)

         . Aires tendres             (Tender airs)               (Rosa Leveroni)

         . Dieu-m’ho                  (Tell me)                      (Manolo Hugué)

         . Tardor sensible         (Sensitive Autum)         (Josep Carner)

. Tres Poemes sense text Three poems without a text (Ed. Amalgama Tritó) ……………… 12′

         . Silenci sonor               (Soundful Silence)

         . Solitud                        (Solitude)

         . Eternament                (Eternally)

MÚSICA DE CAMBRA CHAMBER MUSIC

. Quintet (per a instruments de vent) (for wind instruments) ………………………………………… 9’30”

          Fl., Ob., Cl., Fg., Corno

. Quintet per a instruments d’arc, de fusta i clavecí obligat ……………………………………. 16’20”

(Quintet for string instruments, woodwind instruments and cembalo obligato)

          2 Vl., Corno Ing., Fg., Clavicembalo

. L’Orant de Pedret The Orant of Pedret (Ed. Amalgama – Tritó) …………………………………… 5’20”

          Fl., Cl.

. Fantasia Trio Fantasy Trio (Ed. Amalgama – Tritó) …………………………………………………….. 10′

          Vl., Vla., Vc.

. Quasi Adagio (Ed. Amalgama Tritó) …………………………………………………………………………….. 7’10”

          Violino, Piano

ORQUESTRA DE CORDA (AMB O SENSE SOLISTA) STRING ORCHESTRA (WITH OR WITHOUT SOLOIST)

. Simfonia Barroca Barroque symphony ………………………………………………………………………. 14′

          Allegro

          Largo

         Allegro

. Cap al meu silenci Towards my silence ……………………………………………………………………… 20′

(Quatre cançons per a Soprano i Orquestra de corda)

(Four songs for Soprano and String Orchestra)

         . Dintre del teu silenci  (Inside your silence)   (Josep Ma. López Picó)

         . Aires tendres             (Tender airs)               (Rosa Leveroni)

         . Dieu-m’ho                  (Tell me)                      (Manolo Hugué)

         . Tardor sensible         (Sensitive Autum)         (Josep Carner)

. Simfonia Concertant (per a Violí Principal i Orquestra de Corda) ………………………….. 26′

Concerted Symphony (for Principal Violin and String Orchestra)

         Larghetto

         Con calma

         Andante

ORQUESTRA SIMFÒNICA SYMPHONIC ORCHESTRA

. Abstraccions (6 mov. sobre Yerma de Federico García Lorca) …………………………………. 24′

Abstractions (6 mov. on Yerma by Federico García Lorca)

          3.3.3.2.- 4.2.2.0. – perc. (claves), celesta, archi.

. Cap al meu silenci Towards my silence ………………………………………………………………………. 20′

(Quatre cançons per a Soprano i Orquestra simfònica)

(Four songs for Soprano and Symphonic Orchestra)

         . Dintre del teu silenci  (Inside your silence)   (Josep Ma. López Picó)

         . Aires tendres             (Tender airs)               (Rosa Leveroni)

         . Dieu-m’ho                  (Tell me)                      (Manolo Hugué)

         . Tardor sensible         (Sensitive Autum)         (Josep Carner)

         2.3.2.2.- 4.0.2.1. – archi.

. Marta (Moviment simfònic núm. 2) (Symphonic movement 2nd) ……………………………….18’30”

          3.3.3.3. – 4.2.3.1.- timpani, perc., archi.

. Morta Fiamma (Desdemona). (Moviment simfònic núm. 3)………………………………………. 6′

(Symphonic movement 3rd)

          3.3.3.3. – 4.2.3.1. – timpani, perc., arpa, archi.

. “…tutto tremante…” (Francesca da Rimini). (Moviment simfònic núm. 4) ………………… 6’45”

(Symphonic movement 4th)

          3.3.3.3. – 4.2.3.1. – timpani, perc., arpa, archi.

Simfonia Symphony

          3.3.3.3. – 4.2.3.1. – timpani, perc., arpà, archi.

MÚSICA PER A BANDA MUSIC FOR BAND

. Percepció (Moviment simfònic núm. 6) Perception (Sympfonic movement 6th) ………….. 12′

ORATORI ORATORIO

. Exclamaciones (text de Santa Teresa de Jesús) ……………………………………………………….. 30′

Exclamations (text by Santa Teresa de Jesús)

          3.3.3.2. – 4.2.3.1. – timpani, perc., archi. Coro misto, Soprano solista.

BALLET

. Yerma (Sobre l’obra de Federico García Lorca). És la música d’Abstraccions ………….. 33′

         (On the work by Federico García Lorca). It is Abstracctions’ music

          3.3.3.2. – 4.2.2.0. – perc. (claves), celesta, archi.

ÒPERA OPERA

. Terra Baixa (Òpera en tres actes). Lowland (Opera in three acts) ……………………….. 2 h. 20′

Llibret de Guillem Jordi Graells, sobre l’obra d’Àngel Gimerà

(Libretto by Guillém Jordi Graells, on the work by Àngel Guimerà)

         3 soprano, 1 mezzo-soprano, 3 tenore, 2 baritono, 1 basso, comparsa.

          3.3.3.3. – 4.2.3.1. – timpani, tamburo, campane.

DISCOGRAFIA DISCOGRAPHY

Piano:

. 6 Soliloquis (6 Soliloquys): ENY – A – 1001

. Sonata (1961): EDIGSA 01L0081; PDI 80.1069; PDI 30.1069; Picap 910630-02

. Sonata Op. 60: DISCMEDI MD 576 – 02

Orgue Organ:

. Pensar… PDI G – 80.2658

. Fuga Aequalis Motus: PDI G – 80.2658

Música de Cambra Chamber Music:

. Quintet per a instruments de vent: PDI E – 30.2329; PDI G – 80.2329; Picap 910638-02; Àudio -Visuals de Sarrià 25.1533

. Quintet per a instruments d’arc, de fusta i clavecí obligat: PDI – 30.2329; PDI G – 80.2329; Picap 910638-02

. Fantasia Trio: PDI E – 30.2329; PDI G – 80.2329; PDI 80.2543/3

Orquestra de Cambra Chamber Orchestra:

. Simfonia Barroca: PDI E – 30.2329; PDI G – 80.2329; AYVA – AV 001;  Picap 910638-02

. Cap al meu silenci (Orquestra de Cambra i Soprano): Columna Música 1CM0323

ORQUESTRACIONS ORCHESTRATIONS (SYMPHONIC ORCHESTRA)

. Canzoni Napolitane (Neapolitan Songs). El tenor italià Carlo Bergonzi, amb l’Orquesta de Cámara de Madrid, Dir. Enrico Pessina. ENY-CD-3416

. Aragall (CORE ‘NGRATO). El tenor català Jaume Aragall, amb l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Dir. Javier Pérez Batista. DISCMEDI BLAU – DM 130CD